Lično i bezlično

Na izložbi su predstavljeni radovi studenata Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, četvrte godine odseka Primenjena grafika (modul Fotografija) i Dizajn (modul Tekstil). Kroz serije fotografija urbanih, seoskih pejzaža i scena nastalih u mestima u kojima žive ili rade autori razmatraju sopstveni odnos prema sadašnjosti i prošlosti, ljudima i okruženju. Ujedno i odnos prema dugogodišnjem periodu…