Na izložbi su predstavljeni radovi studenata Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, četvrte godine odseka Primenjena grafika (modul Fotografija) i Dizajn (modul Tekstil). Kroz serije fotografija urbanih, seoskih pejzaža i scena nastalih u mestima u kojima žive ili rade autori razmatraju sopstveni odnos prema sadašnjosti i prošlosti, ljudima i okruženju. Ujedno i odnos prema dugogodišnjem periodu tranzicije koja je sve što je bilo ili značilo nešto transformisala u napušteno, zapušteno i bezlično.Fotografija je lična za nekog ko se nalazi iza foto-aparata ali i za nekog ko se nalazi na njoj. Ona je isto tako oduvek bila i javna. Fotografija zamrzava prošlost i vreme, ali njeno značenje nikada nije zamrznuto u vremenu. Svaka fotografija se menja sa pojedincima koji je posmatraju, sa protokom vremena i određenim okolnostima i promenama koje one donose. Slično bi se moglo reći i za neki grad, prirodu, selo, ulicu ili kraj. Svi su javni ali i lični prostori. Isto tako se ne mogu isključivo posmatrati kao prostori ili urbani i prirodni pejzaži. Oni se menjaju ne samo fizički, već i značenjski sa društvenim, istorijskim, ekonomskim, kulturnim promenama i ljudima koji borave u njima i doživljavaju ih na različite načine.

Na izložbi su predstavljene serije fotografija studenata četvrte godine odseka Primenjena grafika (modul Fotografija) i Dizajn (modul Tekstil). Nastale su u okviru predmeta Dokumentarna fotografija kod profesora Aleksandra Kelića i uz saradnju i pomoć dokumentarnog fotografa i člana foto kolektiva Kamerades Marka Risovića i Jelene Matić saradnice na modulu Fotografija.

Kroz prikaze urbanih i seoskih pejzaža, običnih ali i paradoksalnih scena, ljudi i određenih na pogled ne primetnih znakova, fotografi preispituju sopstveni odnos prema mestima u kojima žive, rade ili su deo njihove porodične istorije. Ujedno razmatraju prolaznost i vreme, veze između prošlosti i sadašnjosti, privatnog ili ličnog i javnog. Iako su različite, čini se da gotovo sve fotografije prikazuju i ono što naše društvo uporno ignoriše ili pred čime je postalo potpuno letargično. Dugogodišnji period tranzicije kome se još uvek ne vidi kraj transformisao je mesta, kuće, ulice, pojedince ili međuljudske odnose, odnosno sve ono što je značilo nešto i imalo neki svoj identitet i smisao u napušteno, zapušteno i pre svega bezlično.

Jelena Matić