Stvaralaštvo Želimira Barića nesumnjivo spada u kategoriju takozvane „angažovane umetnosti“. U svom radu on se gotovo isključivo okreće temama koje se tiču položaja savremenog čoveka, njegovog odnosa ka prirodi i tehnologiji, njegovog odnosa prema sebi i drugima, ekologiji, te njegovoj budućnosti. Ni ova njegova izložba umetničkih radova ne odustaje od pomenutih tema i angažmana i primarno ima tendenciju da nam skrene pažnju na budućnost čovečanstva i našu ulogu u njoj. Igra između medija i forme u radu Želimira Barića predstavlja ujedno igru između prošlosti i budućnosti, igru između intencija i realnosti – želje za napretkom i sporim padom u zaborav. Motivi fosila, tj. izumiranja, verno preslikani u pažljivo izabranom mediju tehnološkog otpada, skreću pažnju na put kojim nas vodi hiperprodukcija, masovna potrošnja i olako odbacivanje plodova ukroćene entropije. Jednom savladani haos bacamo kao đubre u okolinu koja nas je proizvela i izdržavala, tako uzrokujući sopstvenu propast i sopstvenu buduću fosilizaciju. Sećanje na čovečanstvo biće ovekovečeno u tehnološkim fosilima, metalu i plastici koji nose tragove naših konačno neostvarenih intencija – naših želja za kontrolom i napretkom. U skladu sa Sartrovim opisom angažovane umetnosti da ona treba da uživaocu iste predstavi njegovu vlastitu situaciju i da omogući preuzimanje odgovornosti za nju, izložba Želimira Barića poziva pojedinca da promisli svoje postupke, barem na trenutak, i da makar u mislima preuzme deo odgovornosti za našu budućnost.

Izložba traje od 25.10 do 2.11.2022.

Miljana Milojević