Filip Rađenović je vizuelni umetnik koji se bavi stvaralaštvom na polju fotografije, ilustracije, videa i drega. Centralni motiv njegovog rada je čovek i čovekoliko biće, bilo da je u pitanju fotografija, crtež ili ilustracija. Istražujući svet dreg izraza i moći transformacije, našao je sponu između fotografskih portreta i ilustracije stavljajući sebe u uloge različitih karaktera koje bi ilustrovao. Menjanje vizuelnog identiteta šminkom i kostimom i izmeštanje iz svakodnevnog i poznatog, dalo je potpunu slobodu da kroz radove prikaže svoje vizije spajajući kostim, ilustraciju, fotografiju i performans. Baveći se ovakvim stvaralaštvom, biće u koje se transformiše postalo je jasan kanal za kvir izraz i dobilo je ime Uma Killix.

Izložba “USUD” prikazuje slovenske priče o bićima sa kojima se umetnik poistovećuje kroz svoj kvir izraz. Odabrane segmente mitova poredi sa svojim iskustvom i doživljajem sebe u odnosu na okolinu. Poput tih mitoloških bića, pripadnici kvir društva i kulture se često shvataju kao nešto izopačeno, egzotično i nešto čega se valja kloniti i plašiti, čak i kao nešto što treba kontrolisati ili proterati.