“Mislim da će ipak kiša” je serija slika urbanih pejzaža koja kao glavnu temu ima otuđenos i neprilagođenost čoveka u savremenom svetu. Ahromatski, geometrijski precizni tonovi kao i agresivni potezi četkice ukazuju na realnost savremenog životnog stila. Svakodnevnica modernog čoveka, u kojoj se svako od nas pronalazi na ovaj ili onaj način je užurbana i suvoparna a u isto vreme melanholična i usamljena. Slike prikazuju zamrznuti momenat u putovanju autoputevima, mostovima i aerodromskih pistama. Momenat koji izgleda kao da traje večno, u kom se ne razaznaje više ni početak ni kraj putovanja, kao u snu.