Kosmikomike su ilustracije nastale za vreme izolacije u periodu od januara do maja 2021. Crtala sam ih u parku Lorraine na zapadu Pariza, gde sam uglavnom provodila vreme. Crtanje je moja omiljena igračka i moj portal u milion drugih svetova. Ovu izložbu tako treba i shvatiti, kao moju igru u parku, u predgrađu “grada koji se u zvezde broji”.