„Konfuzija“ predstavlja vizuelnu igru, na prvi pogled razbacanih elemenata, koja ukazuje na duhovna i emotivna stanja savremenog čoveka u modernom društvu.
Pogled jednog urbanog društva gde se život svodi na mehaničke radnje sa preterano puno zadataka koje organsko, duhovno i svesno biće tera na konstantnu trku sa vremenom.

Ceo serijal radova je prožet pitanjima egzistencije, ljubavi, formiranja identiteta, uticajima okoline, osvrt ka porodici, prijateljstvima i samospoznaji.

Nebojša Mrak