Na izložbi je predstavljeno šesnaest crteža nastalih u poslednje tri godine, kao i instalacija u prostoru, koja nasuvodi u novi ciklus radova „Zašto ne veruješ mojim lažima“.

Predstava Ivanine heroine i tekst koji prati sliku ukazuju nanjenu ambivalenciju koja se prepoznaje upravo u frikciji izmedju snage i ranjivosti. Svekompozicije, kao i diktati naslova, insinuiraju otuđenost ialudiraju na raznorodne nemogućnosti komunikacije. Istovremeno, prisustvo prirodnih, ne – ljudskih elemenata, kaošto su drvo ili dobermani, kao i kruna od rogova koju ženskafigura nosi, ukazuju na njen dosluh i intimnost saprirodom. Ovi impulsi predstavljeni u radu nagoveštavajuvraćanje nade u mogućnost uspostavljanja balansa u narušenojravnoteži moderne jedinke.

Iz teksta Jovane Stokić

Biografija:

Ivana Kalina Mitrović (1971. godine, Ivanjica) diplomirala jena Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1995. godine na slikarskom odseku. Magistriralaje na istom fakultetu 2003. godine, Odsek crtež. Od 1997. do2007. godine radila je u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Član je Udruženja likovnih umetnikaSrbije od 1995. godine.

Izloženi radovi nastali su u poslednje tri godine i tokomrezidencijalnog boravka u Cité

Internationale des Arts u Parizu 2022. godine.

Za više informacija preuzmite katalog ovde.